Galeria Apteka Sztuki

Baner na wystawę Perspektywy Agnieszki Leszczyńskiej i Doroty Zych-Charaziak
Aktualna wystawa: Perspektywy
dr Doroty Zych-Charaziak i dr Agnieszki Leszczyńskiej
Ile warte są dla Ciebie wartości? Utwórz zlecenie stałe dla Galerii Apteka Sztuki

Aktualności

W Galerii "Apteka Sztuki"

Sztuka

Wystawy w Galerii "Apteka Sztuki"

Wywiady

Rozmowy o sztuce

ZAZ

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Lab

Laboratorium graficzne

Eventy

Współorganizacja wydarzeń

Kultura

Wydarzenia kulturalne

Media

Piszą o nas

Lista prac do wystawy: New Day | Dorota Łapa-Maik | Maj-Czerwiec 2023

O wystawie

Plakat do wystawy Doroty Łapy Maik New Day

Galeria Apteka Sztuki serdecznie zaprasza na wystawę malarstwa Doroty Łapy-Maik New Day. Zaprezentowane zostaną najnowsze prace artystki, dla której praktyka malarska jest sprzeciwem wobec natłoku informacji i bodźców. Poszukując lekkości i swobody, Dorota Łapa-Maik tworzy przestrzeń dla głębokiego przeżywania świata, na które zwykle brak czasu w zgiełku pędzącej cywilizacji. Odważnie posługując się kolorem komponuje pełne energii wielkoformatowe pejzaże emocjonalne. Wystawa trwa do 15 czerwca i zakończy się finisażem oraz spotkaniem z artystką o g. 18.30, na które serdecznie Państwa zapraszamy! Poniżej znajdą Państwo ofertę cenową obrazów na wystawie.

Apteka Sztuki cordially invites you to the ‘New Day’ paintings exhibition by Dorota Łapa-Maik, during which her latest works will be displayed. For the artist the painting practice is an objection to the flood of information and stimuli. Searching for lightness and freedom, Dorota Łapa-Maik creates a space for experiencing the world deeply, for which there is usually no time in the hustle and bustle of a rushing civilization. Boldly using color, she composes full of energy large-format emotional landscapes. The exhibition lasts until June 15 and will end with a finissage and a meeting with the artist at 6.30 p.m. Please find below the price list of the paintings.

Lista prac

O artystce

Dorota Łapa-Maik ukończyła Uniwersytet Jagielloński na wydziale filologii hiszpańskiej oraz Studium Akademii Fotografii w Krakowie. Pobierała nauki malarskie w pracowni dr. Tomasza Wełny w Krakowie w latach 2012 – 2016. Współtworzyła kolektyw fotograficzny prowadzony przez Zbigniewa Pozarzyckiego. Jej twórczość inspirowana jest człowiekiem i ruchem, bada przekazy, które przechodzą przez emocje. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych, jak na przykład: 2020 „Połączenia, przepływy, relacje”, Galeria u Jezuitów, Poznań; 2022 “Jestem artystką”, Krakowski Magazyn Sztuki Hergon ArtBay, Kraków; 2021 „Minimalizm i ekspresja”, Vinci Art Gallery, Poznań.

Dorota Łapa-Maik graduated from the Jagiellonian University with a degree in Spanish Philology and she attended daily studies at the Academy of Photography in Krakow. She studied painting in the studio of Dr. Tomasz Wełna in Krakow in the years 2012 – 2016. She co-founded a photographic collective led by Zbigniew Pozarzycki. Her work is inspired by a human and movement, she explores messages that come through emotions. She has participated in numerous individual and collective exhibitions, such as: 2020 „Connections, Flows, Relations”, Galeria u Jezuitów, Poznań; 2022 „I Am an Artist”, Krakow Art Magazine Hergon ArtBay, Krakow; 2021 „Minimalism and Expression”, Vinci Art Gallery, Poznań.

Skip to content