Galeria Apteka Sztuki

Wystawa: Relacja zdarzeń | Arkadiusz Glegoła | Czerwiec–Lipiec 2021​


O wystawie

Kształtuję postawę pracując nad relacją tekstu z obrazem. Interesuje mnie afekt i jego zaprzeczenie w su­gestywnych działaniach na formie. Odnajduję proste, jednoznaczne sytuacje malarskie. Każdej interwencji dokonuję będąc pod wpływem zaangażowania w skuteczne, radykalne rozwiązanie. Wtedy forma wydostaje się w czystej postaci. Skład różnych mediów dyktuje porządek widzenia następujących po sobie treści. Fo­tografia przenosi reminmescencje zdarzeń i transformuje przeszłość na wartość teraźniejszą. Rekonstrukcja formy zbudowana na podstawie jej zredefiniowanych doświadczeń wprowadza nowe fakty. Suma działań wpływa na rozwój ku pogłębianiu własnej tożsamości i poszerzaniu odwagi w możliwym wpływaniu na swo­ją przeszłość. Treści i obrazy, które tworzą ekspozycję ucieleśnianiają tłumione reakcje. Zmuszają do ugięcia się całokształtu działań przed współczesnymi regułami samodzielnej egzystencji.

Arkadiusz Glegoła

Zdjęcia prac

Zdjęcia z wystawy

Zdjęcia z wernisażu