Galeria Apteka Sztuki

Wystawa: Zagubiony trop | Paweł Flieger | Styczeń-Luty 2017

O wystawie

Autor przedstawia dwie formy rysunku, pokazane jak w fotoplastikonie – bądź to uchwycone w optyce soczewki koła, bądź zamknięte w prostokącie. Kolorystyka i szczegółowa kreska rysunków poznańskiego artysty przypomina zdjęcia rzeczywistości z początków XX wieku, czy to w postaciach kobiet, dziewcząt czy w odsłonach tajemniczych, subtelnych pejzaży. Wspólnym mianownikiem wszystkich prac jest sfera dynamiki rysunków, zawierająca swoje opowiadanie, uchwycona na papierze w kluczowym momencie swojej ruchomej historii. Rysunki Fliegera charakteryzują się wykwitami starannego szczegółu wyzierającego z mistycznej perspektywy tła, to tajemnicza sytuacja, do której zaprasza nas autor.

Zdjęcia prac