Galeria Apteka Sztuki

Jesteśmy otwarci

DOJAZD

Mapka dojazdu do Galerii

Gdzie jesteśmy?

Galeria Apteka Sztuki mieści się w ścisłym centrum Warszawy, przy Alei Wyzwolenia 3/5, pomiędzy Placem Na Rozdrożu, a Placem Zbawiciela.

Plac Na Rozdrożu

Przy Placu Na Rozdrożu zatrzymują się autobusy linii: 116, 138, 143, 151, 166, 180, 182, 187, 188, 195, 222, 411, 502, 503, 514, 520, 523, 525 oraz E-2.

Plac Zbawiciela

Przy Placu Zbawiciela zatrzymują się tramwaje linii: 4, 10, 14, 15, 18 oraz 35.

Parking

Przed Galerią jest nieduży parking, na którym można pozostawić samochód. Parking obejmuje także 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

KONTAKT

Godziny otwarcia

Jesteśmy czynni od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 17 oraz w soboty w godz. 10 – 15.

Ze względu na liczne wydarzenia, które organizujemy, niektóre dni w miesiącu mogą być wyłączone dla zwiedzających. Jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł/mogła skorzystać z naszej oferty, sugerujemy kontakt telefoniczny, bądź sprawdzenie na fanpage'u planowanych wydarzeń.

Wszystkie organizowane przez nas eventy publiczne znajdziecie Państwo na Facebooku. Zazwyczaj galeria jest wtedy czynna dłużej.

Chcesz skontaktować się mailowo, bądź telefonicznie?

Galeria "Apteka Sztuki"
Al. Wyzwolenia 3/5
00-572 Warszawa

Sekretariat:
Tel.: +48 22 622 04 21
E-mail (bez spacji): galeria @ aptekasztuki . eu

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej GALERIA „Apteka Sztuki” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
  Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie lub drogą mailową pod adresem: galeria@aptekasztuki.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@otwartedrzwi.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.  
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem. 
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Copyright © 2022 by Galeria "Apteka Sztuki"

Logo Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Śródmieście

Lokal przy al. Wyzwolenia 3/5 jest wykorzystywany przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi na cele kulturalne i społeczne dzięki wsparciu m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście