Galeria Apteka Sztuki

Baner na wystawę Perspektywy Agnieszki Leszczyńskiej i Doroty Zych-Charaziak
Aktualna wystawa: Perspektywy
dr Doroty Zych-Charaziak i dr Agnieszki Leszczyńskiej
Ile warte są dla Ciebie wartości? Utwórz zlecenie stałe dla Galerii Apteka Sztuki

Aktualności

W Galerii "Apteka Sztuki"

Sztuka

Wystawy w Galerii "Apteka Sztuki"

Wywiady

Rozmowy o sztuce

ZAZ

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Lab

Laboratorium graficzne

Eventy

Współorganizacja wydarzeń

Kultura

Wydarzenia kulturalne

Media

Piszą o nas

Aktualności

W Galerii "Apteka Sztuki"

Zapoznaj się z aktualnymi wydarzeniami organizowanymi w Galerii „Apteka Sztuki”.

Aktualna wystawa: Perspektywy dr Agnieszki Leszczyńskiej i dr Doroty Zych-Charaziak.

Wystawa trwa: 7–22 czerwca 2024.

Sztuka

Wystawy w Galerii "Apteka Sztuki"

„Apteka Sztuki” jest niezależną instytucją kultury, prezentującą i promującą artystów działających w obszarze różnorodnych gatunków sztuki m.in.: malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacja, wideo, performance.

Różnorodność = Wartość

Galeria jest jednocześnie nowatorskim przesięwzięciem społecznym, funkcjonującym na zasadach Zakładu Aktywności Zawodowej, opartego o pracę osób z niepełnosprawnościami.

ZAZ

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Dla osób z niepełnosprawnościami aktywizacja zawodowa jest często pierwszym krokiem do samodzielnego, satysfakcjonującego życia. Praca pozwala poczuć się pewniej w świecie niebędącym wolnym od uprzedzeń, nadaje poczucie sensu, jest formą terapii i rehabilitacji społeczno-zawodowej.

24 osoby z niepełnosprawnościami stanowią 70% wszystkich pracowników Galerii.

Galeria „Apteka Sztuki” została stworzona przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w 2007 roku.

Lab

Laboratorium graficzne

Laboratorium to w istocie sekcja graficzna Galerii „Apteka Sztuki”. Siłą napędową Laboratorium jest Piotr (Grafik DTP).

Piotr ma 26 lat doświadczenia na stanowiskach kreatywnych, w tym 12 lat w Galerii „Apteka Sztuki” na stanowisku Specjalisty ds. edytorskich i projektowych.

Laboratorium oferuje kreatywne opracowanie wszelkich materiałów graficznych. Kreujemy z niesłabnącą fantazją, zgodnie z identyfikacją wizualną Twojej marki oraz celem marketingowym przekazu reklamowego.

Eventy

Współorganizacja wydarzeń

Realizacja dowolnego wydarzenia w galerii sztuki? Z nami to możliwe!

Oferowana przestrzeń sali wystawienniczej to ponad 130 m.kw. o wysokości 3,2 m. Na sali znajduje się aktualna ekspozycja.

Oferujemy profesjonalny sprzęt multimedialny, usługi kawiarni, wsparcie w organizacji cateringu, doskonałą lokalizację oraz unikalną armosferę.

Kultura

Wydarzenia kulturalne

„Apteka Sztuki” odchodzi od stereotypowego postrzegania galerii, jako miejsca hermetycznego, stąd inicjatywa organizowania wydarzeń, związanych ze sztuką w sposób pozornie nieoczywisty, takich jak: występ grupy improwizacyjnej, wieczorki poetyckie, spektakl w pełni zrealizowany przez osoby, które doświadczyły zaburzeń psychicznych.

Wydarzenia realizowane w ramach cyklu „Między słowem, a nutą” mają charakter otwarty i nieodpłatny.

Wywiady

Rozmowy o sztuce

Media

Piszą o nas

DOJAZD

Mapka dojazdu do Galerii

Gdzie jesteśmy?

Galeria Apteka Sztuki mieści się w ścisłym centrum Warszawy, przy Alei Wyzwolenia 3/5, pomiędzy Placem Na Rozdrożu, a Placem Zbawiciela.

Plac Na Rozdrożu

Przy Placu Na Rozdrożu zatrzymują się autobusy linii: 116, 138, 143, 151, 166, 180, 182, 187, 188, 195, 222, 411, 502, 503, 514, 520, 523, 525 oraz E-2

Plac Zbawiciela

Przy Placu Zbawiciela zatrzymują się tramwaje linii: 4, 10, 14, 15, 18 oraz 35.

Parking

Przed Galerią jest nieduży parking, na którym można pozostawić samochód. Parking obejmuje także 2 miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

RODO

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Aktywności Zawodowej GALERIA „Apteka Sztuki” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 
  Al. Wyzwolenia 3/5 w Warszawie lub drogą mailową pod adresem: galeria@aptekasztuki.eu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Justynę Sikorską, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@otwartedrzwi.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem. 
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Galeria „Apteka Sztuki” Zakład Aktywności Zawodowej jest częścią Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Tutaj możesz zapoznać się z Polityką Prywatności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.

Skip to content